Studentstage AHL Advocaten

ahladvocaten is per 1 februari op zoek naar een nieuwe student stagiaire die zich (in de toekomst) wil gaan bezig houden met het vreemdelingenrecht (en daaraan verwante rechtsgebieden). Zij bieden deze stagiaire een inkijkje in de vreemdelingrechtelijke advocatuur (regulier, asiel en vreemdelingenbewaring).

Deze stagiaire kan hen helpen bij:

  • het opstellen van verblijfsvergunningen (regulier, gezinsmigratie en arbeidsmigratie)
  • het opstellen van bezwaar- en (hoger)beroepschriften (regulier, asiel en vreemdelingenbewaring);
  • het schrijven van adviezen voor cliënten;
  • jurisprudentieonderzoek; en
  • het voeren van telefoongesprekken met (potentiële) cliënten en overheidsinstanties.

Uiteraard zal deze stagiaire goed worden beleid en mag hij/zij ook mee naar zittingen bij de IND / rechtbank en gesprekken met cliënten bijwonen, zodat deze stagiaire al goede praktijkervaringen kan opdoen.

Er wordt gezocht naar een stagiaire die minimaal 4-6 maanden en 3-4 dag(delen) in de week zal kunnen meedraaien.

 

 

Apply