De Docent(talent) van het Jaar-verkiezing PDF Print E-mail

Docent(talent) van het jaar!

De Docent(talent) van het Jaar-verkiezing

De Docent(talent) van het Jaar-verkiezing is een initiatief van de rechtenverenigingen van het departement Rechtsgeleerdheid; Politeia, Ad Informandum, Urios, het Molengraaff dispuut, Vevanos, Sirius, Tilia, Pleitgenootschap Eggens en de JSVU als faculteitsvereniging. Elke vereniging heeft haar achterban geraardpleegd om te kijken wie er in aanmerking komen voor de Docent en Docenttalent van het Jaar-prijs van het departement Rechtsgeleerdheid. Hieronder kun je lezen wie de genomineerden zijn. Met de verkiezing kan jij als student jouw stem laten gelden! De winnaars zullen worden voorgedragen voor de Docent(talent) van het Jaar-prijs van de Universiteit Utrecht. Stemmen dus!

Breng nu je stem uit via het formulier in de volgende link:

https://nl.surveymonkey.com/s/FXPDKFF

Stemmen kan tot en met donderdag 28 augustus 2014. LET OP! Stemmen is alleen mogelijk indien je Rechtsgeleerdheid studeert aan de Universiteit Utrecht.

De Universiteit Utrecht lauwert jaarlijks docenten die uitzonderlijk goed presteren, prikkelen, uitdagen en motiveren, met de Docentenprijs en de prijs voor Docenttalent. Studenten van Utrechtse studieverenigingen kunnen ieder jaar een docent voordragen voor deze prijzen. De bekendmaking van de winnaars op universitair niveau vindt plaats tijdens de Onderwijsparade. De officiële prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Dies op 26 maart 2015.

De genomineerden voor de Docenttalent van het Jaar Rechtsgeleerdheid zijn:

- Sander van Hees

- Coen Modderman

- Rianka Rijnhout

De genomineerden voor de Docent van het Jaar Rechtsgeleerdheid zijn:

- Hannah van Eijck-Graveland

- Ferry de Jong

- Remco Nehmelman

Sander van Hees

Wat een eer om genomineerd te zijn voor de Docenttalent Prijs! In de vakken die ik geef (Kernvak IER I & II, European Law en Economisch Publiekrecht) probeer ik zoveel mogelijk op zoek te gaan naar nieuwe lesmethoden om het onderwijs interactief en interessant te maken. Van round table discussies en het bediscussiëren van het materiaal in kleine groepjes, tot het bespreken van krantenartikelen, het a prima vista analyseren van actuele arresten en het geven van presentaties over een zelfbedacht onderwerp. Jullie hebben de verschillende methodes wellicht wel eens voorbij zien komen en er positieve (of soms negatieve) ervaringen mee gehad. Naast onderwijs doe ik onderzoek naar de Europeesrechtelijke regulering van nieuwe vormen van energieproductie (golf- en getijdenenergie, energie uit afvalwater, schaliegas). Mochten jullie nog eens een bachelor/masterscriptie in die richting willen schrijven, dan weten jullie me te vinden! Naast mijn werk bij de universiteit doe ik aan wielrennen, speel ik jazzmuziek en geef ik (als het even kan) skiles in de Alpen.

Coen Modderman

Wat een eer dat ik ben genomineerd voor docenttalent van het jaar! De nominatie alleen al is de kroon op het werk van een docent. Ik geef nu anderhalf jaar met veel plezier les aan zowel bachelor- als masterstudenten, eerst in Nijmegen en sinds een jaar in Utrecht. Op de plek waar het voor mij ook allemaal begon bijna elf jaar geleden.

Studenten vormen een kritisch publiek. Kritischer dan het publiek dat ik als advocaat (rechters, cliënten) of gemeenteraadslid (college en raadsleden) gewend was. En terecht. Het getuigt van een wetenschappelijke instelling om niet zomaar alles aan te nemen. Als docent houdt dat je scherp. Het mooiste compliment dat ik kreeg was van een student die zei dat ze “bestuursrecht eigenlijk nooit leuk vond, maar het door de werkgroepen een stuk minder erg vond dan ze dacht”. Ik hoop mijn studenten te laten zien dat staats- en bestuursrecht veel meer is dan geneuzel over kapvergunningen, bijvoorbeeld door de link te leggen met de praktijk en de actualiteit.

Naast mijn onderwijstaken, doe ik momenteel onderzoek voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De combinatie onderwijs en onderzoek vind ik ideaal. Gelukkig blijft er ook nog tijd over voor de nodige ontspanning, zoals festivals bezoeken en salsadansen.

Rianka Rijnhout


Beste studenten,

Sinds 2007 ben ik werkzaam aan de Universiteit Utrecht; eerst als onderzoeker en inmiddels als Universitair Docent. Iedere dag aan de universiteit is weer een inspirerende dag. De dynamiek tussen docent en student kan erg bijzonder zijn. Discussies over beginselen, zoals rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, blijven mij motiveren het beste uit studenten te halen. Hoe kan ik ze meer uitdagen? Hoe kan ik ze een stap verder laten zetten in hun denken en denkproces? 
Als onderzoeker houd ik mij vooral bezig met de aansprakelijkheid voor het veroorzaken iemands letsel of overlijden. Het is een erg menselijk vakgebied waarin het woord 'herstel' als sleutelterm fungeert. Al sinds het begin van mijn eigen studie houdt dit thema mij bezig en ik voel het als een voorrecht dat ik aan de verbetering van dit vakgebied mag meewerken. 
Ik probeer tijdens het onderwijs zo vaak als mogelijk verbanden te leggen tussen mijn onderzoeksthema's en de onderwijsthema's. Ik probeer mijn studenten, als onderzoeker, te prikkelen tot het kritisch benaderen van het geldende recht; dit recht zou immers morgen heel anders kunnen luiden. Ik hoop van harte dat onze studenten de rechtsvormers van morgen zullen zijn!

Hannah van Eijck-Graveland

Hannah van Eijk-Graveland verzorgt onderwijs in de bachelor in de vakken Handelsrecht en Rechtspersonenrecht en Vennootschappen & Rechtspersonen. Zij begeleidt studenten bij de bachelorscripties. Verder geeft zij hoorcolleges en werkgroepen in het mastervak Verzekeringsrecht en begeleidt zij masterscripties op dit terrein als ook op het terrein van de personenvennootschappen en de vereniging en stichting.

Hannah verzorgt onderwijs en organiseert praktijkdagen voor het Utrecht Law College.

Verder is zij de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de organisatie van congressen voor notarissen en advocaten in samenwerking met de KNB op het terrein van het recht inzake de stichting, vereniging en BV.

Over het geven van onderwijs aan de studenten zegt zij: ‘Als docent wil ik voor de studenten helder maken dat nadenken over het recht betekent dat je nadenkt over je zelf en onze maatschappij. Dat is ook wat mij zo aantrekt in mijn vak. Betrokken zijn bij het opleiden van gewetensvolle professionals is voor mij een groot voorrecht. Een werkgroep of hoorcollege is voor mij pas echt geslaagd als studenten het recht in de context zien en de vraag stellen waarom rechtsregels zijn zoals zij zijn en zich een oordeel vormen over de vraag hoe zij zouden moeten zijn.’

Ferry de Jong

Ferry de Jong studeerde Nederlands recht en Scandinavische taal- en letterkunde (cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werd hij assistent-in-opleiding bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Onder begeleiding van prof. C. Kelk en prof. A.W.M. Mooij schreef hij een strafrechtsdogmatisch en filosofisch proefschrift over de begrippen opzet, schuld en daderschap in het Nederlandse strafrecht. Hij promoveerde cum laude op dat proefschrift in september 2009, waarna hij aan het Willem Pompe Instituut verbonden bleef als universitair docent strafrecht en strafprocesrecht. In het voorjaarssemester van 2011 was hij als Visiting Scholar werkzaam aan het Center for Law and Philosophy van Columbia Law School in New York. Sinds 1 juni 2014 is hij hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen. Hij verzorgt onderwijs in de Kernvakken Strafrecht I en II (Bachelor) en de cursus Ideeëngeschiedenis (Master). Daarnaast begeleidt hij studenten bij het schrijven van hun bachelor afstudeerwerk en strafrechtelijke masterscriptie. Zijn huidige onderzoeksbelangstelling gaat onder meer uit naar de achtergronden en functie(s) van en ontwikkelingen binnen de strafrechtsdogmatiek, naar de concepten gezag en legitimiteit in relatie tot de strafrechtspleging, naar de betekenis van de noties (wils)vrijheid en verantwoordelijkheid binnen het strafrecht.

Remco Nehmelman

Beste studenten,

Allereerst heel hartelijk bedankt voor de nominatie voor de Docentenprijs! Als academisch docent is waardering van jullie studenten het allermooiste.

Sinds 2008 ben ik werkzaam bij de Universiteit Utrecht, eerst als hoofddocent Staatsrecht en sinds 2014 als hoogleraar Publiek organisatierecht. In 2002 ben ik, eveneens in Utrecht, gepromoveerd bij prof.mr. Henk Kummeling op een grondrechtelijk onderwerp. In de tussenliggende periode ben ik werkzaam geweest bij de Tweede Kamer, de Universiteit van Amsterdam, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Daarnaast heb ik een nevenfunctie gehad bij de Raad van Europa (Straatsburg) over de transparantie van (politieke) partijfinanciering. Sinds kort ben ik lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, een adviesorgaan van de Nederlandse regering en parlement dat meedenkt over de wijze waarop het Nederlandse openbaar bestuur zo goed mogelijk de publieke taak kan uitoefenen.

 

Ook mijn onderzoeksbelangstelling sluit aan bij de functie(s) die ik heb en heb gehad namelijk politiek staatsrecht, decentralisatie waaronder het belangrijke waterbeheer en natuurlijk grondrechtenvraagstukken. Mijn ultieme onderwijsdoel is studenten mee te nemen in de interessante en soms wondere wereld van het Staatsrecht en studenten aan te sporen tot nieuwe inzichten!

Last Updated on Wednesday, 30 July 2014 00:32
 
General assembly - ALV PDF Print E-mail

Due to legal reasons the general assembly has to take place in Dutch!

Geachte leden,

Namens het voltallige bestuur der Studievereniging Urios wil ik u van harte uitnodigen voor de 48e Algemene Ledenvergadering welke zal plaatsvinden op woensdag 3 september op locatie Drift 13, lokaal 004. U bent welkom vanaf 18.45 uur. De vergadering zal om stipt 19.00 uur aanvangen en duren tot uiterlijk 21.30.

Tijdens deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal het bestuur het jaarverslag presenteren over het gevoerde beleid. Daarnaast zal het financieel jaarverslag ter goedkeuring aan de vergadering worden voorgelegd. Uiteraard is er ruimte voor vragen, op- of aanmerkingen. Tot slot zal het kandidaatsbestuur voor het nieuwe academische jaar gepresenteerd worden. Om die reden zal het bestuur vragen om decharge van het bestuur en installatie van het kandidaatsbestuur.

De voorlopige agenda is naar alle leden gestuurd, mocht u niets hebben ontvangen kunt u altijd mailen. De jaarverslagen van de respectievelijke bestuursleden zijn vanaf 24 augustus op aanvraag ter inzage beschikbaar. Kopieën van het verslag zullen tevens aanwezig zijn op de vergadering.

We hopen u allen daar te mogen verwelkomen.

Last Updated on Tuesday, 29 July 2014 17:02
 
Last Members drink and presentation new Urios board PDF Print E-mail

The tenth and last Urios members drink of the year will be held on the 17th of June at Café 't Heen & Weer. At this members drink we will also present the new Urios board for the academic year 2014/2015! So come to the members drink, hear all about it and have an enjoyable evening during this members drink. See you soon!

And as always: the first drink is on us!

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 19